Priser

Vi har kun rabatter på sang & dans så mye du vil.
Musikalkompanier og private timer kommer utenom.

Priser høsten  2017 (13-15 ganger inkl. forestilling)  

Dans/Sang

1 klasse = 2200,00

Teater
1 klasse = 2200,00

Kor
1 klasse  = 1 800,00

Musikaler (Sang & danseteater )
1 klasse = 2 700,00

Følgeordning fra skoler + 400,-

Syng & Dans så mye du vil 7500,- (gjelder ikke private timer eller Musikalkompanier/Aspiranter)
etter bestilte 3 kurs gjelder dans så mye du vil.

To Kompanier = 5000,- ( pr.semester)
Tre Kompanier = 7000,-(pr. semester)

(Kompaniene kan kombineres med dans så mye du vil 10.000,- pr. semester)

Drop- in voksne
60. minutter = 180,00
90. minutter = 200,00
60.minutte (medlem av et kompani)=100,-

Private sang / gitar / pianotimer
30.min = 345,-  (alene, eller to & to elever.)

 

© 2017 - ART Musikal og Ballettskole - Tel: 91 83 25 20