Teater

På teaterkursene setter vi opp utdrag fra forskjellige teaterstykker hvert semester.(12-14 ganger)

 Teaterkurs: 

Se også teaterkompani

Teaterkursene inneholder tekstarbeid, teaterleker, improvisasjon, skuespillerteknikk, stemmebruk, pust/avspenning og akrobatikk/dans/bevegelse - tilrettelagt for barnas alder. Vi dyrker barnas fantasi og skapende evne innenfor teatrets rammer og vil øke deres kroppsbevissthet, gi dem utfordringer og utvide deres repertoar. Kurset avsluttes med en forestilling for familie og venner i teatersalen på Art - med scenografi, scenelys, kostymer og teatersminke...
NB! Teaterkursene er for barn og ungdom som liker å jobbe med tekst - det forventes at de øver på replikker hjemme

OBS! OBS!
TEATER kursene er ikke med på forestillingene på Chateau Neuf, de har kun sin egen forestilling på Art.

© 2017 - ART Musikal og Ballettskole - Tel: 91 83 25 20