Kurspakker og pakkepriser - Klikk her

Vokal kurs

Deltakeren lærer grunnleggende sangteknikk og stemmebruk.

De jobber med oppvarmingsteknikker av stemmen pust og støtte – grunnprinsipper i stemmebruk, variert stemmebruk – fra myk stemme til stemmekraft. Stemmens 4 gir og variert stemmeklang og litt om effekter og formidling. Deltakeren blir tryggere på stemmen, både ved å synge i gruppe og synge alene foran de andre deltakerne.Gjennom øvelser innen vokalteknikk vil deltakeren utvikle forholdet til egen stemme og sitte igjen med grunnleggende kunnskap om sang.

Vokal kurs
Filter
Nullstill