Kurspakker og pakkepriser - Klikk her

Reglement

Reglement for for ART Røa, Fornebu og Holmen

1. Skolen står fritt til å bruke bilder og video-opptak tatt på Art og under våre forestillinger eller klasser i reklame-, pressemateriale, nettside og Facebookgruppen vår. Dersom du/dere har innsigelser til dette ber vi deg ta kontakt direkte med oss.

2. Ved lang tids sykdom refunderes semesteravgiften avregnet fra sykemeldingsdato bekreftet ved legeattest. Ved kortere fravær grunnet sykdom, reiser el. likn. refunderes ikke avgiften.

3. Garderobene benyttes på eget ansvar. Elevene må merke treningssko og tøy med navn. Vi anbefaler at man tar med dyre klær/sko inn i klassen.

4. Foreldre venter på sine barn i vårt resepsjonsområde. Dersom en elev har med en gjest skal dette klareres med pedagogen, og gjesten må oppholde seg i studio under hele klassen.

5. Ballettskolen kan avlyse kurs med få påmeldte elever, dvs under 7 elever.

6. Elever har ikke lov til å bruke koreografi eller øvelser de lærer i timen av sin pedagog til fremvisninger i egen regi, skolesammenheng ol. uten at det er klarert med pedagogen og ballettskolen før bruk.

7. Hvis skolens virksomhet blir avbrutt ved krig, brann eller annen som tvinger skolen til å stenge , refunderes ikke kursavgiften. 

8. Skolen har ikke forsikringsansvar for skader i forbindelse med trening i våre lokaler eller under våre forestillinger. Vi er heller ikke erstatningsansvarlig for tap av eiendeler.

9. Ved tilfeller av sykdom hos pedagog/instruktør, hvor vi ikke får skaffet vikar, vil kurs kunne avlyses. Slike tilfeller kompenseres ikke med redusert semesteravgift. Vi gjør vårt ytterste for å legge til rette for erstatningstimer ved en senere anledning, men vi tar forbehold om at den avlyste kurstimen ikke tas igjen.
Ved eventuell avlysning vil det sendes ut e-pos eller spond

10. Alle kjøp må betales i sin helhet ved påmelding, Påmeldingen er bindende og gjelder for ett semester av gangen. Det gis ingen refusjon ved kansellering etter bekreftet kjøp.

ARTs forventning av elevene

1. Elever lærer å danse-synge-spille teater etter beste evne
2. Viser respekt for pedagogen og hverandre, opptrer konsentrert og har fokus på pedagogen i timene. Forstår at vi kan bli sendt ut fra timen dersom det motsatte skjer
3. Møter presis til alle undervisningstimer.Vi vet at prating hører til utenfor dansesalen og at telefoner skal være på lydløs. Det er forbudt å ta telefonen hvis den ringer.
4. Det er forbudt å filme/ta bilder i timen eller i garderobene.
5. Elevene skal sørge for å ha på riktig treningstøy .

Til foresatte til elever ved ART

1. At en elev kan bli utvist av timen om eleven gjentatte ganger oppfører seg ufint i timen
2. Foreldrene skal informere læreren dersom det foreligger spesielle forhold som kan påvirke elevens innsats i undervisningen.

ART Musikal & Ballettskole lover

1. Å tilby undervisning på et høyt faglig nivå med dyktige pedagoger
2. Tilby alle elever over 3 år mulighet til å delta på forestilling to gang i året. Teatergruppene er  unntak.
3. Vi ønsker å gi foresatte og publikum unike forestillinger med høy kvalitet
4. Vi har betjent resepsjon med venteområde for foreldre, vi ønsker å skape et trygt, kreativt og hyggelig miljø som mulig. Vi ønsker å være serviceminded. Og vi vil gjøre alt vi kan for å spre sang & danseglede

RIS og ROS For at vi skal drive en så bra skole som mulig er det er viktig for oss at vi får tilbakemelding fra elever og foreldre. Vi setter stor pris på om dere sender oss en mail, og forteller hva dere opplever av positive eller negative opplevelser ved ART Musikal & Ballettskole.
Mail kan sendes til artgry@artmusikalskole.com