Priser

Vi har kun rabatter på sang & dans så mye du vil.
Musikalkompanier og private timer kommer utenom.

Priser  2022 (14-15 ganger inkl. forestilling)  

Dans/Teater

1 klasse      45.min = 2400,-
1 klasse      60.min= 2500,-
1 klasse      75.min = 2800,-
1.klasse      90.min = 3000,-
1.klasse     120.min = 3500,-


Musikalkurs (Manus og roller) 2 instruktører.
1 klasse 60.min = 3250,- (14-15 ganger  innkludert forestillinger. )

Syng & Dans så mye du vil 8500,- (gjelder ikke private timer eller Musikalkompanier)
etter bestilte 3 kurs gjelder dans så mye du vil.

To Kompanier = 5750,- ( pr.semester)
Tre Kompanier = 7750,-(pr. semester)

(Kompaniene kan kombineres med dans så mye du vil 10.000,- pr. semester)

Drop- in voksne
60. minutter = 200,00
60.minutte (medlem av et kompani)=100,-

Private sang 
30.min = 345,-  (alene, eller to & to elever.)

Musikal Kompani 3500,- pr. semester 7000,- i året.

AVMELDING:
Vi har bindende påmelding på alle kurs. Ingen refusjon, kun med legeerklering.


Ved avmelding påløper et avmeldingsgebyr på kr 500,- gjelder kun småbarnspartier 2-6år.

 

© 2017 - ART Musikal og Ballettskole - Tel: 91 83 25 20